Kawachi Izumi Akitsu Kio Nakamura Morisu Yashio Goyou